Welcome to SMK Mohd Khalid blog (^_^)

Thursday, July 12, 2012

Pertandingan Olympiad Matematik Kebangsaan (OMK 2012)

Pada 7 Julai 2012 yang lalu, kebitaraan Matematik telah menghantar pelajar menyertai Pertandingan Olympiad Matematik Kebangsaan (OMK 2012) bertempat di Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru. Sebanyak 13 pasukan menyertai pertandingan ini terdiri daripada 4 pasukan Sulong, 5 pasukan Muda dan 4 pasukan Bongsu.

Pertandingan ini merupakan satu elemen yang penting dalam pembentukan modal insan yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual secara holistik yang dituntut oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.